سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

نقاط مختلف بدن در زنبور درمانی

آناتومی سطحی ناحیه گردن


 نقاطی که بر روی این آنا تومی مشخص شده است محل های برای طب سوزنی میباشد که تعداد ی از آنها
در زنبور درمانی هم مورد استفاده قرار می گیرد