سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

بهترین روش تزریق زهر زنبور به بدن

    نظر

با رعایت شدید اصولی ایمنی و زیر نظر زنبور درمانگر  مجرب می شود سم زنبور عسل را بدون تحریک  مستقیم زنبور با  استفاده از شرایط تهاجمی  و به سبک خاص در یک  وضعیت  پیچیده  که بنا به نوع بیماری  مشخص است در دستان زنبور عسل سپرد  تا شاهد تاثیر گذاری بی نظیر آن بود ....این روش ابداع  انحصاری اینجانب بوده  که  موثر ترین راه اثر گذار زهر زنبور عسل می باشد.
ما در اینجا  از حاشیه و پشت پا  استفاده می کنیم  تا هنگام برگشت خون از پائینترین نقطه بدن زهر با دز بالا و ایجاد حالات ویژه در فرد که موجب ترشحه هورمون ها ی خاص می شود (مثلا یکی ادرنالین) سبب اثر گذاری شگرف و جلوه بهتر رازاهای زهر زنبور می شود

 

اگر به نیش زنبور آلرژی دارید حتما این موارد بدانید؟!

فرم خوبفرم کم حاصل