سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

بیماری اشتار کات

اشتارگات چیست؟


اشتارگات شایع ترین علت دژنراسیون ماکولا و از بین رفتن دید مرکزی در افراد جوان می باشد،که شایع ترین سن بروز آن دهه ی اول یا دوم زندگی است.شیوع این بیماری ۱ نفر در هر ۱۰۰۰۰ نفر می باشد.این بیماری اغلب دو چشم را به طور هم زمان درگیر می کند، که ممکن است درگیری در یک چشم بیشتر باشد.در اغلب افراد فقط دید مرکزی درگیر می شود و شخص در تشخیص چهره ها، مطالعه، و انجام کارهای ظریف و دقیق دچار مشکل می شود.در برخی موارد نادر دید محیطی نیز درگیر می شود.از بین رفتن دید در ابتدای بیماری بسیار سریع است،ولی اغلب در ۲۰۰/۲۰ متوقف می شود.

در برخی بیماران در ماکولا bullseye دیده می شود، یعنی قسمت مرکزی ماکولا سالم است و اطراف آن دچار دژنراسیون شده است.چنین بیمارانی اغلب یاد می گیرند که چگونه حرکت چشم خود را تنظیم کنند تا تصویر شی مورد نظر را دقیقا روی قسمت سالم ماکولا بیندازند.

در برخی دیگر از بیماران که ماکولا کاملا آسیب دیده و بیماران مجبورند از قسمت های محیطی شبکیه برای دیدن استفاده کنند،لازم است از وسایل ویژه ای با بزرگنمایی های معین برای دیدن اشیا کوچک استفاده کنند. 

  


 درمان این بیماری  از طریق زنبور درمانی  با تحریک سلولهای بنیادی  و جهش ژنتیکی