سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

فرادرمانی و جایگاه زنبور عسل

    نظر

اندیشه معجزه خواه در چهار چوب طول موج دقیق اصول فرا درمانی به نتایجی دست می یابد که هرگز علوم جاری کلاسیک قادر به شرح آن نیست و تنها از دریچه مکتب عرفانی ادیان الهی قابل جستجو و استدلال  می باشد. 

یک شگفتی بزرگ در سوره مبارک النجم

أَزِفَتِ الآزِفَةُ (۵٧)لَیْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ کَاشِفَةٌ (۵٨)

اگر اهل عمل هستید درسی را از این دو آیه مبارکه فرا میگیرید که شما را

متحیر و متحول خواهد ساخت

همیوپاتی و زنبور درمانی و نقش اساسی همه نوع درمان در ((فرادرمانی)) از نگاه عرفانی... حساسیت این نوع درمان و اندیشه در باره شناخت آن متکی بر نگاه  و اندیشه قدرتمندی است که از جمیع امکانات الهی در راستای بهبودی تن و روان استفاده شود؛  ریشه این نوع درمان در بطن نیروهای مثبت اندیش مستقر است  که در این مسیر با توجه به وحی الهی به زنبور عسل متوجه قدرت درمان این حشره در ابعاد ماده ..موجود ..تن.. و روان می شویم به همین دلیل وقتی بیماری به محیط زنبور ستان رجوع می کند  نگاه و تفکر او در راستای فعالیت این حشره ارزشمند توازن معنوی و فرا فکری ایجاد می کند که روی تمام غدد درون ریز و چاکرها ی اثر گذار در سلامتی نفوذ و جان تازه ای در جسم می دمد ...در این باره درمانگر جهت راهنمائی بیمار و هدایت او به سوی بیکران حقیقت و به پرواز در آوردن روح و کسب انرژی مثبت جسم در قالب واقعی خود فرار تحولی شگرف ایجاد می کند ..در این روش بدون مهارت و استادی و تجربه نمی شود کلیشه ای وارد شد که گاه اثر منفی و ایجادبی اعتماد در بیمار می کند ..همان گونه که شما برای استحمام و تمیزی تن را در معرض آب قرار می دهید لازم است فرادرمانگر از جمیع امکانات درمانی در سلامت بیمار بهره گرفته و به روشنی این راه را بروی بهبودی واقعی بگشاید...و صبوری نماید که حضرت ایوب (ص) بهترین آزمون را در مکتب رسالت در این راه تجربه فرموده است.