سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

گیاهان داروئی

    نظر

 خواص درمانی بنه (پسته وحشی):

1- طبع تازه آن گرم و خشک است و خشک آن خیلی گرم و خشک است.

2- خوردن میوه بنه جهت تقویت نیروی جنسی مفید است.

3- بنه مدر و قاعده آور می باشد.

4-برای درمان اسهال های ساده از دم کرده پوست و برگ این گیاه می توان استفاده کرد.

5-جهت رفع کم خونی از بنه می توان استفاده کرد معمولاً در غذاهای محلی مانند کشک به جای گردو از بنه استفاده می کنند.

6- جهت کمردرد و دردهای مفصلی از روغن این گیاه می توان به کمر مالید.

7- برای پاک کردن کبد و رفع سردرد از ترشی بنه می توان استفاده کرد.

8-برای رویانیدن مو از ضماد سوخته آن استفاده می شود. این ضماد برای بیماری گری نیز مناسب است.

9- خوردن زیاد آن برای گرم مزاجان مضر است.

10- برای صاف شدن صدا از روغن بنه می توان استفاده کرد.

11-جهت بیماری لقوه و فلج کمی از روغن بنه میل شود و با آن عضو را ماساژ دهند.

12- خوردن روغن بنه جهت یرقان مفید است.

13- کسانی که سختی ترشح ادرار دارند از روغن بنه استفاده کنند.

14- مقدار خوردن روغن بنه حدود 10 گرم است.

15- جهت تقویت اعصاب، بنه را کوبیده و با شکر مخلوط کرده ، میل نمایند.

16- خوردن حلوای میوه بنه باعث تقویت شهوت می گردد.

17- جهت کلیه و دفع سنگهای ریز آن از میوه بنه استفاده شود.

18- روغن و میوه بنه پاک کننده اخلاط سینه و ریه می باشند.

19-کسانی که می خواهند چاق شوند، بنه ، بادام زمینی، بادام درختی و شکر را کوبیده میل کنند.

20-جهت باز شدن رنگ پوست صورت، بنه را کوبیده به صورت ماسک روی پوست صورت بگذارند.

21- جهت از بین بردن ماه گرفتگی بنه را کوبیده و روی قسمت ماه گرفتگی بگذارند و آمقدر این کار را ادامه دهند تا ماه گرفتگی از بین برود.

22- خوردن بنه از ترک لب جلوگیری می کند.

23- بنه برای درمان شب کوری مفید است.

24- کسانی که نرمی استخوان دارند از بنه استفاده کنند.

25- برای فراری دادن حشرات از بخور برگ آن استفاده شود.

26-جهت رویاندن و دراز نگهداشتن مو ، برگ بنه را کوبیده با کمی سرکه و روغن بنه مخلوط کرده به موها بمالند.

27-جهت فلج و لقوه ، پوست درخت بنه را جوشانده با مصطکی مخلوط کرده میل کنند.

28- از صمغ این درخت سقز درست می کنند که جویدن آن مقوی معده بوده و به هضم غذا کمک می کند و ادرارآور است.

29-جهت درمان کجی و ترکیدن ناخن صمغ این درخت را با پیه حرارت داده سپس به صورت ضماد بگذارند.

30- از ضماد فوق جهت درمان شقاق مقعد نیز می توان استفاده کرد.

31- جهت درمان ورم و ترک پوست و خارش آن صمغ این درخت را با روغن زیتون مخلوط کرده بمالند.

32- نام های دیگرآن: چاتلانقوس، چاتلانقوس کابلی، سقز

گال

گال که یک تغییر حالت شکل برگها یا سر شاخه درختان بنه می باشد دارای مواد رزینی و تانن است که از آن در مصارف دارویی و صنعتی استفاده می گردد. این گال ها را در اواخر تابستان یا اوایل پاییز قبل از شروع بارانهای پاییزی از روی درخت جمع آوری نموده و بالافاصله آنها را خشک و آماده مصرف می کنند.


در فارسى اسم من بنه  و بن

مى باشد و عده اى هم به آن پسته ى وحشى مى گویند. انواع و اقسام دارم . به میوه «« بنه »» و «« بن »» در فارسى اسم من
پیوندى من گلخک و به نوع ترش من بنشته گویند، و در شیراز ماست بندان آنرا با ماست مخلوط مى کنند، تا خوش و بو و

گوارا شود. در زبان ترکى به میوه ى من چاتلانغوش وچتلانغوچ است و سابقا در تهران زیاد مصرف داشت . اعراب به
میوه درخت من حب الخضراء لقب داده اند. گل درخت من قرمز است . در رنگرزى از آن استفاده مى شود. پسته را به تنه ى
من پیوند مى زنند تا محصولى درشت و خندان بدست آورند، و چنانچه مرا به درخت پسته پیوند کنند، میوه ى من درشت شده
و گلخنک نامیده مى شود.
درخت من دیر خزان مى کند و از تنه ى آن بطور طبیعى ، یا با دادن شکاف صمغى خارج مى شود که به آن در فارسى سقز و در
عربى بطم گویند. در بلوچستان میوه درخت مرا کوبیده و با آن حلوا درست مى کنند و معتقدند که بهترین مقوى اعصاب و
شهوت است . در خوزستان و سایر استان هاى جنوبى ، دانه هاى میوه ى مرا در ظرفى پر از آب نگاهدارى مى کنند تا خشک
نشود. درخت من در جنگلهاى خشک فارس کرمان - بلوچستان - یزد - لرستان - کردستان و ارتفاعات الموت و کوه هاى
پنجگانه و از دوستان کبد و طحال است . شهوت را زیاد مى نمایم . زهکش کلیه و ریزکننده سنگها هستم ، اخلاط سینه و ریه را

پاک مى کنم ، خارج کننده ى اقسام کرم معده بوده و پیشاب را زیاد مى نمایم . خون قاعده و بواسیر را که بسته شده باشد باز
مى کنم . باد شکن - ضد فلج و لغوه بوده ، سرفه و خفقان را تسکین مى دهم . مسکن درد کمر - درد پشت و درد قولنج هستم
. میوه ى مرا جهت درمان غش و استسقاء تجویز کرده اند. مخلوط با بادام و شکر جهت چاق شدن بدن و باز شدن ادرار و با
سرکه جهت سر درد و تنقیه ى جگر و گزیدن افعى و رتیل نافع مى باشم . اگر میوه ى مرا داخل نان کنند، از تخمیر آن در شکم
جلوگیرى مى کنم و به هضم آن کمک مى نمایم . زیاده روى در خوردن من باعث زخم شدن دهان و کم اشتهایى است .
ضماد من درمان ورم ها و زخم هاى سخت است . مالیدن میوه کوبیده ى من بر پوست بدن باز کننده ى رنگ و نیکویى رخسار
است و در صورتى که مدتى آن را بر محل ماه گرفتگى بمالند، به تدریج رنگ آن را زایل مى نماید. میوه ى من داراى ویتامین
مى باشد و به همین جهت مقوى اعصاب بوده و ترک لب را معالجه و از شبکورى جلوگیرى «« د»» و «« ب»» و اقسام «« آ»» هاى
مى کند. نرمى استخوان را درمان مى نماید. اگر میوه ى مرا کمى سوزانده و آن را بر محل گرى بمالند، باعث رویاندن مو مى
شوم . مخصوصا در مورد طاسى سر اثر بیشترى دارم و چنانچه برگ درخت مرا کوبیده و بر محل ریزش مو بمالند، باعث
روییدن مو شده و مو را دراز نگاه مى دارم . بخور. پوست درخت من جهت گریزاندن حشرات آزموده شده ....و در صنعت
داروسازى با صمغ آن پمادى درست مى کنند که مالیدن آن بر بدن از گزش پشه جلوگیرى مى نماید. جوشانده پوست درخت
من با مصطکى جهت فلج - لغوه - کزاز - رعشه - ورم مفاصل و پاک کردن لکه هاى ضربه از پوست مفید است . کوبیده ى
برگ من با آب خضاب خوبى است و با سر که و روغن جهت رویاندن ، نرم کردن و دراز نگاهداشتن مو مفید است .
به هم میهنان کلیمى توصیه کنید که در موقع پختن فطیر از میوه ى من استفاده کنید تا دفع ضرر آن شود