سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

نقاط کلیدی در ترزیق سم زنبور عسل

    نظر

برای ترزیق سم زنبور عسل لازم است  چند فاکتور را رعایت کرد 

1- سنجش شود که بیمار به سم حساسیت نداشته باشد
2- سم را با روش خاص و نکات کلیدی  به بدن تزریق کرد
3- اصول چهار گانه  در سلامت جسم را  کاملا رعایت  و بر انجام انها استوار بود(تغذیه - تنفس - تحرک- تفکر)
4- از اصول درمانی  خاص در  زنبور درمانی  که  خاص زنبور درمانی در جهان است  پیروی کرد.