سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

آناتومی نقاط تزریق زهر زنبور عسل روی بدن

    نظر

نقاط  مختلف در تزریق زهر زنبور عسل

خود سرانه و بدون تست و نظارت زنبور درمانگر اقدام به تزریق زهر ننمائید


از نقاط مهم و کلیدی نقطه ویژه است

نقطه ویژه بین مقعد و عضو تناسلی است


به نقطه ممنوعه در مهره دوم پشتی توجه داشته باشید
همراه با تزریق سم لازم است از داروهای  طیف منگو  استفاده شود و رعایت اصول چهارگانه حیات بشود (تغذیه -تنفس - تحرک - تفکر) در غیر این صورت  پروسه درمان کامل نخواهد شد