سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

سم زنبور قسمت دوم از نوشته دیگران

    نظر

مختلف، پپتیدها و آمینها. 

زنبورهای عسل فرمون هائی ترشح می کنند که فعالیت آنها را کنترل می نماید . بیشتر این فرمون ها با پیام رسان های شیمیائی در زهر زنبور عسل ترشح می شوند . این فرمون ها هنگام نیش زدن پستانداران زمانی که زنبور به طرف شکار حمله ور می شود و یا زمانی که زنبور در خطر است آزاد می گردند .

 مهمترین فرمونهائی که در زهر زنبور عسل وجود دارند عبارتند از :

ایزوپنتیل استات

2 میکرو گرم

N بوتیل استات

1/0 میکروگرم

ایزوپنتانول

9/0 میکروگرم

N هگزیل استات

2/0 میکرو گرم

N اکتیل استات

1/0 میکروگرم

N نونانول

7/0 میکروگرم

N اسیل استات

1/0 میکروگرم

بنزیل استات

1/0 میکروگرم

بنزیل الکل

2/0 میکروگرم

سیکوزن آول

5 میکروگرم

خواص فیزیکی

مایعی شفاف , دارای بویی تیز همانند عسل و طعم بسیار تند و قابلیت انحلال بالا درآب و اسید و عدم انحلال در الکل , و چگالی برابر با 1313/1 و PH آن تقریبا برابر با 2/5 بوده و در درجه حرارت معمولی 70% از وزن خود را از دست می دهد. و میزان خاکستر آن27 /3%                می باشد.خواص زهر زنبور عسل در اثر گرم کردن آن در HCl یا NaOH از بین می رود. حلالیت زهر در KMnO4 و سایر اکسید کننده ها ضعیف می شود.

زهر زنبور عسل در برابر حرارت بسیار مقاوم است مثلا با نگهداری آن در دمای 100درجه ی سانتی گراد به مدت ده روز تغییری در خواص آن پدید نمی آید. همچنین این ماده در مقابل سرما هم مقاوم است زیرا در صورت منجمد شدن خواص خود را به مدت چندین سال حفظ می کند.

 زهر زنبور را باید در یخچال و در ظروف تیره رنگ نگهداری کرد . مدت زمان نگهداری نباید از چند هفته بیشتر شود .

درصد ترکیبات معدنی زهر زنبور عسل

کربن 

نیتروژن

ئیدروژن

گوگرد

کلسیم

منیزیم

فسفر

منگنز

۴۶/۳

۱۳/۳

۷/۵۶

۱/۶۵

۰/۲۶

۰/۴۹

۰/۴۲

۰/۰۴

 اجزاء فرار زهر زنبور عسل

بیشتر از 20 جزء فرار در زهر زنبور عسل شناسایی شده است. این ترکیبات (فرومن )هم نامیده می شوند. بیشتر این فرومنها نقش هشدار دهنده دارند و به هنگام نیش زدن و یا به هنگام حمله ور شدن زنبور به سمت شکار و یا در مواقع خطر آزاد می شوند. از جمله مهمترین این ترکیبات عبارتند از:

1)Iso – Pantyl   acetate

2)n – Butyl acetate

3)n – Boxyl acetate

4)n – Astyl acetate

5)n – Accyl acetate

6)Botyl acetate

7)Botyl alcohol

8)Iso Pentanol

  در میان ترکیبات نام برده شده     Iso – Pantyl acetate دارای بیشترین اهمیت می باشد.

اجزای بیوشیمیایی غیر فرار زهر زنبور عسل

 

گروه مولکولی

اجزاء

% از زهر

وزن مولکولی

 

 

Protein

 

Hyaloronidase

Phospholipase A2

Melittin

1 - 3

10 - 12

50

41000

20000

12000

 

 

 

 

Peptid

 

Secapin

MSD Peptide

Tertiapin

Apamin

Procamine

Small Peptides

0.2 – 0.5

1 – 2

0 – 1

1 – 3

1 – 2

13 – 15

3000

2500

2500

2500

600

600

 

 

 

Physiologically active

amine

Histamine

Dopamine

Noradrenaline

γ – Amino Butyric acid

0.5 – 2

0.2 – 1

0.1 – 0.5

0.5

150

150

150

150

 

 

Sugers

 

Glucose

Froctose

2

180

 

 

 

Phospholipids

---------------

5

700

 

 

- Amino acidα

---------------

1

700

 

 

Pheromones

---------------

4 - 8

200

ویژگی های ترکیبات غیرفرار زهر زنبور

1-   Hyaloronidase

هیالورونیک اسید در میان مایع میان بافتی وجود دارد و باعث چسبندگی سلولها به هم می گردد. هیالورونیداز باعث هیدرولیز پلیمرهای متصل به هیالورونیک اسید می گردد و آنها را به قطعات 4 تا 6 واحدی تبدیل می کند در اثر این عمل حد فاصل سلولها از هم جدا شده و راه  را برای نفوذ سایر اجزای  زهر باز می کند به همین علت هیالورونیداز را یک فاکتور انتشار می دانند.شرایط مناسب برای فعالیت این آنزیم در PH 4 تا 5 می باشد. قدرت این جزء زهر زنبور ملکه خیلی کمتر از زهر زنبوران کارگر می باشد. این جزء از بزرگترین اجزاء متشکله ی زهر می باشد.

2-  Phospholipase A2

این جزء از زهر باعث شکسته شدن فسفولیپید غشای سلولی می گردد. این فسفولیپاز فعالترین فسفولیپاز شناخته شده می باشد به گونه ای که بسیار فعالتر از فسفولیپاز زهر مار یا پانکراس پستانداران می باشد. این فسفولیپاز با تاثیر بر روی اسیدهای چرب که حاوی آب می باشند باعث همولیز می شود. این آنزیم همچنین باعث فعال شدن آنزیم Trimbokinas می شود و بر روی آنزیم هایی که دی هیدریتاسیون متابولیک نقش دارند تاثیر منفی می گذارند. اساس ساختمان این آنزیمها بر اسیدهای آمینه و پیوندهای دی سوافید می باشد.

3-   Melittin

پپتید خیلی کوچکی است که از 26 اسید آمینه تشکیل شده است. این پپتید از مولکولهای سیلندری ( α- Helical ) ساخته شده که در قسمت وسط به هم متصل شده و تشکیل تترامر   می دهند.این  پپتید به همان صورت تترامر در کیسه ی زهر ذخیره می شود که قدرت لیز کردن ندارد اما بر اثر رقیق شدن تترامرها از هم جدا و منومرهای بسیار فعال تولید می کنند که فسفولیپیدها توسط آنها شکسته شده و سرانجام سلول لیز می گردد. این پپتید همچنین باعث همولیز هم   می گردد.

لیز شدن بعضی سلولها باعث شکسته شدن لکوسیتها و لیزوزیم های آنها شده و در نتیجه آنزیمهای موجود در لیزوزیم خارج شده که موجب لیز شدن Trombocyte ها شده که از آنها Serotonin واز Masticell ها هیستامین ترشح می شود و در نتیجه در محل گزش درد ایجاد می گردد. ملتین قادر به لیز کردن سلولهای حشرات و بندپایان و همچنین موم روی کوتیکول حشرات می باشد. این پپتید به همراه Phospholipase A2 دارای اثر شدیدتری     می باشد . 

زهر زنبور عسل روی پوست انسان و حیوان تاثیری ندارد ولی بواسطه نیش بدرون  انسان راه پیدا می کند و عوارض زیر را بوجود آورد :

1 درد شدید .

2 تحرک و خارش پوست .

3 تحرک گلبولهای قرمز

4 کاهش فشار خون .

5 تشدید حرکات دودی روده ها .

6 تحرک اعصاب و مراکز عصبی . 

اجزاء مختلف زهر زنبور عسل :

ردیف

وزن ملکولی

درصد آنها در زهر

اجزاء

نوع ملکول

1

41000

3-1

هیالورونیداز

پروتئین

2

20000

12-10

فسفولیپاز 82

پروتئین

3

12000

50

ملتین

پروتئین

4

3000

2 – 5/0

سکابین

پروتئین

5

2500

2-1

پپتید MCD

پروتئین

6

2500

1/0

ترتیاپین

پروتئین

7

2000

3-1

آپامین

پروتئین

8

600

15-13

پپتیدهای کوچک

پروتئین

9

150

2-5/0

هیستامین

آمین فعال

10

150

1-2/0

دوپامین

آمین فعال

11

150

5/0 – 1/0

نور آردنالین

آمین فعال

12

150

5/0

الفا – آمینو بوتریک اسید

آمین فعال

13

150

2

گلوکز

قندها

14

700

5

لاکتوز

قندها

15

700

1

فروکتوز

اسید های آمینه چرب

16

200

8-4

فرمونها

ترکیبات فرار