سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

زنبوردرمانی قدم به قدم

    نظر

بیماری  یکی از حلقه های  حیات  موجودات  در ساختار این کره خاکی ( با مشخصات  کیهانی –کهکشانی- مداری – جاذبه ای) بوده  و خواهد بود و اگر روزی بشر و یا هر عاملی  بتواند  بیماری را از موجودات این کره دور کند  آن روز هر گز کره زمین  با چنین وضعیتی که  از ابتدای پیدایش تاکنون بود ه نخواهد  بود ...و یا بطور کلی دیگر کره ای با این مختصات نخواهیم دید................................................................................................................................

باید بدانیم هر سلول و هر موجود مشابه که بصورت منفرد و یا تجمعی حیات خود را در این کره پایدار کرده به نوعی در زنجیره و پیکره کلی حیات نقش دارد و حذف آن ایجاد خلل و ناپایداری در جائی از بدنه این حیات خواهد کرد..حتی ویروس ها و میکروب ها که بظاهر زیانبار می نمایند دارای مسئولیت در این زنجیره بوده وخواهند بود ...تنها ما باید از گسترش غیر اصولی آنها در حوزه زندگی خود در حد مجوز های علمی جلوگیری کنیم نه بیشتر ...لذا آثار حذف هر موجود به ظاهر مضر که دراین حلقه ی حیات صاحب نقش هست ( هر چند ظاهر ناپیدا) سبب بروز حالات بی تعادلی زیستی می گردد و در دراز مدت سبب فروریزی این باند حیات می شود و به تدریج از این فروپاشی باند حیاتی دیگر با شکلی متفاوت ولی حساب شده ایجاد می کند ..( در حیات موجودات درزمین از ابتدا تاکنون مطالعه کنید ) ....اگر بخواهید سالم بمانید و از زندگی خود بهره مفید بگیرید باید دقیقا بدستورات داده شده توجه و عمل نمائید
     

با توجه به اینکه در سلامت موجودات جاذبه زمین و سایر کرات ونور خورشید و ارتفاع موجود از سطح دریا  همچنین طول و عرض خغرافیائی موثر هستند ...لیکن برای سالم زیستی نوع بشر باید چهار محور را به دقت رعایت نماید در غیر این صورت هر روش درمانی برای بیماران کار ساز نخواهد بود و عدم رعایت این چهار محور خطائی نا بخشودنی خواهد بود .....پزشکی که بدون رعایت این اصول به تنها بدارو متوصل می شود بی تردید به گمراهی می رود.

تغذیه- تنفس – تحرک – تفکر