سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

پا سخگو

برای بدست آوردن بعضی مطالب مفید روی این لینک کلیک کنید>> [link]

پاسخگوی 24 سا عته شما در امور زنبور در مانی( 09371301164)

از تمامی بیماران در شهر ستانها بخصوص تهران که امکان تمرکز ی بیماران همان منطقه را در روز ویزیت دارند ..در صورت تمایل و

انجام کار انسان دوستانه خواهشمند است شرایط  جمع شدن بیماران را در یک روز در ماه فراهم تا  شخصا بتوانم همه را یکجا ویزیت و دستورات و روشهای در مان را ارئه نمایم..هر گاه تعداد این بیماران به ده نفر در هر شهر برسد وشرایط تجمع هم فراهم شود با هم آهنگی در روز وسا عت موعود در کنار شما خواهم بود.

به اطلاع علاقمندان به آ موزش اصو ل در مان از طریق زنبو ردر مانی میر سا ند با شما ره های 09359489500یا 09139416483 تما س بگیر ند.

اصو ل و روش زنبو ر در مانی برای هر نو ع بیما ری روش  خاص خو د را می طلبد...و هر گز تما می بیما ریها از یک مجر ا در مان نمی شو ند ..زنبور درمانی انحصارا در مان با نیش زنبور عسل نیست ..زنبو را ن دیگر ی هم هست که در کنا ر زنبو رعسل و با بر نا مه خا ص در سر عت بخشیدن بیما ریها معجزه می کند..اصول روانشناسی در برخورد با بیمار وبیماری استفاده بجا از داروهای گیاهی

که همه ضمن ساده بودن دقت عمل خاص می خواهد ...لذا لازم است برای یک نوبت با من ملاقات داشته تا شما را در این مسیر راهنمائی نمایم..مطمئن باشید نتیجه کار مثبت وارامبخش است

زنبور درمانی در سعدآباد -

زنبور درمانی در سعدآباد برپاست-شبکه ایران صدا

دوستی در مورد بیماری کبد ودر مان از طریق زنبور درمانی سوال فرموده اند.

باید بعر ض برسانم بصورت خود سرانه و تجویزی از راه دور امکان بروز خطراتی را برای بیمار دارد ....لذا لازم است حد اقل برای یک نوبت

از نزدیک با بیمار ملاقاتی داشته باشم ...لازم به ذکر است که در مان بوسیله سم زنبور عسل به تنهائی نیست بلکه اصول خاصی لازم هست تا قدم به قدم بیمار از رنج بیماری رها گردد.

در مورد ناراحتی های گردن شما هم به روشی که در بالا شرح دادم باید عمل شود