سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

سلامت محیط زیست و زنبور عسلبه نکات  اساسی در زنبور درمانی  توجه  کنید ...بدانید انسان  وهمه ی موجودات  از برکات زنبور عسل برخوردار بوده  و  در جهت  پیشگیری  از امراض  خالق متعال این موهبت را فراهم آورده است  تا محیط زیست  در تعادل قرار گیرد تا حیات  همه ی موجودات  در مسیر صحیح  پیش رود