سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

زنبور درمانی درجهان -پرورش زنبور ... experiential therapist bee

این وبلاگ بر اساس آیات الهی (سوره مبارک نحل ) و تجارب چندین ساله برای آشنائی به زنبور عسل و مواهب برجسته آن بمنظور سلامت انسان و توجه به حفظ و حراست آن در چرخه اکوسیستم دنبال می شود

مقدمه ای بر زنبور درمانی

Home Hi Omid46
اطلا عات مفید در زنبور درمانی و سر طانها -

قبل از مطالعه ی مطلب فوق در انتهای همین ستون سعی نمودم موضوعات علمی را که در داخل ایران در حال انجام  ( مخصوصا پزشکی) بصورت لینگ شنیداری نصب نمایم  لطفا توجه بفرمائید.( از صدا وسیما )

((سخنی با شما))

به شما بیننده عزیز باید عرض کنم برای درمان

با سم زنبور ( که تنها زنبور عسل نیست) متجاوز  از 50 نوع زنبور به روش بسیار خاص استفاده می شود که سم زنبور عسل یکی از این تعداد زنبور ان است. چگونگی  بکار گیری هر یک از آنها به گونه ایست که بیمار در دوره درمان متوجه پیچیدگی آن خواهد شد ..و در پایان  احساس رضایت کامل ...به همین دلیل است بیماران از راه دور تنها قادر به انجام یک نوع سم بوده( زنبور عسل) که خود جای تامل دارد.
برای رسیدن به سلامتی  به چهار راس کلاف زندگی توجه  و نسبت  به تنظیم  و  متوازن ساختن  آنها بیندیشید ( تنفس - تغذیه - تحرک -روحیه)

هر یک از این چهار  راس ( محور) خود  مشتقات خاص خود را دارد که در  تحکیم  و  پایدار ی  اصولی آن نقش اساسی خواهد داشت  این شناخت  در گذشته های دور  از راه تجربه  به انسان کمک کرده  و امروزه  با استد لا لها ی علمی  ثابت شده ولی هنوز  کامل نشده ( یا بقولی به انحراف کشیده شده ) است....این چهار راس  به ترتیب اهمیت و ارجحیت  نقش خود را در سلامت  و حیات  همه ی موجودات  دارا بوده  و در مورد انسان

بسیار خساستر و چشمگیر تر است ...مثلا  تنفس   نقش  کلیدی  دارد  که ( که  اهمیت  کمتر ی  به آن داده شده) ... دوم  تغذیه ( که بیشتر از حد  خود مورد  توجه قرار گرفته ) است ....سوم  تحرک  ( که استحکام  بنیاد ین هر موجود  به آن وصل ) است...چهارم  روحیه ( در مورد انسان  نمایان  و بارز بوده ) است...شما  شرایط  تنفس کردن را از خود بگیرید  ... ! چه مدت  می توانید زنده بمانید؟ ویا  نقصی ایجاد شود  چه حالی  پیدا  می کنید...؟ همین امر را در سه مورد دیگر   محاسبه  کنید ...!  من در درمان با  اصول  زنبور درمانی  اولین انگشت  را  روی تنفس گذاشته  و دومین  را  روی روحیه  سومین  تغذیه  و چهارمین تحرک ...که در این زمینه در شروع درمان  با بیمار  سخن ها دارم ...سپس بیمار  و همر اهان او متوجه  عدم بهره گیری از مواهب ارزشمند حیات را درک و به اشتبا هات  خود پی خواهند برد .....شاد باشید تا سالم زندگی کنید ...نه زندگی کنید تا شادی را از خود دور کنید...! یک مثل در مورد فاکتور تنفس میزنم  در سه مورد دیگرش خودتان مثل های ی عینی  می یابید . شما  و

چند نفر از سنین و جنسیت های مختلف را در یک فضای کا ملا بسته محبوس می کنند که هر گز هوائی در انجا بجر فضای حجمی آن محل وجود نخواهد داشت ...! در این محل بهترین غذا ها ...بهترین شرایط  مورد نیاز روحی شما فراهم است و قادر به همه نوع تحرک و ورزش  ولوازم  ورزشی  هستید ...ولی شما متوجه می شوید بعد از چند ساعت  در تنفستان اختلا ل ایجاد شده و به تدریج خطر مرگ را حس می کنید ....شما  به من بگوئید چه خواهید کرد ؟ از غذای با کیفیت بی نظیر موجود استفاده می کنید ...از ثروتی که به نام شما شده و برایتان غیر تصور است  خوشحال می شوید ...شما با وسایل ورزشی مدرن  به ورزش  می پردازید ...پس ارزش اکسیژ ن اینجا  چقدر است ..؟  حال در مورد سه راس ( فاکتور ) دیگر  به همین منوال بیندیشید ...خو دتان  ارزش گذاری کنید ...سپس این قیاس را در دنیا ی باز دنبال کنید می یا بید  که چقدر در خسرانید وازخودتان غافل ..تا زمانی که جسمتا ن توانش  را  از مدار خارج ببیند و زنگ خطر به صدا در آید ....که شاید دیگر دیر باشد.

موفق باشید ---- لازم به توضیح است این چهار راس (حیات)  به دو عامل  خاص  و پایه ای  رابطه مستقیم  دارد که یکی جاذبه و دیگری مکان (موقعیت)  است ( چه روی زمین و یا خارج از آن) که  در این یحث لازم  به توضیح ندید م...امید ارجمندی

یکی از گیاهان بی نظیر  در کار زنبو ر درمانی

ورزش متناسب با شرایط بدنی موثر ترین بعد تحرک در بیمار یها

HelpRemember02پارساHelpRemember02
Grannyc

Grannyeفرشته داد به اهل زمین ز عرش ؛ نویدGrannya

که شب چو دور ستم طی شد و سپیده دمید
Grannyd

دوستان اطلا عا ت خوب و مفیدی را با کلیک بر روی گزینه های زیر بشنوید

البته اگر تمایل به باقی ماندن در زنبور درمانی دارید.برای شنیدت صفحه

جدید ی را بگشائید

http://www.iranseda.ir/player/?itemid=640453

School3Animمصرف ویتامین ها چه سود و چه زیانی دارد!
http://www.iranseda.ir/player/?itemid=640653
School4Animخواص پوست پسته

http://www.iranseda.ir/player/?itemid=639644

School2Animخواص گل داودی
http://www.iranseda.ir/player/?itemid=635521
School1Animخواص زرد چوبه
School1Animhttp://www.iranseda.ir/player/?itemid=647053

سمپاشی اشتباهی
دانش خود را افزایش دهید

School1Animhttp://www.iranseda.ir/category/?c=k
مولتی ویتامین ها  وخطرات آنها

School1Animhttp://www.iranseda.ir/player/?itemid=646622
مضرات قر ص های مسکن و آرام بخش

School1Animhttp://www.iranseda.ir/player/?itemid=645757

مضرات عصبانیت

School1Animhttp://www.iranseda.ir/player/?itemid=646602

دوستان خوب و بازدید کننده عزیز  توجه شما را به سلامت  جسم  وروانتان معطوف میدارم ..و آن نه از راههای پر پیچ و خم ...بلکه با روش  ساده ..هر گز به هیچ چیز منفی  نگاه نکنید ...حتی اگر آن چیز خود  در  تمام  جنبه  ها منفی باشد ....برای مقابله با  هر چیز و یا همسو شدن  با  موارد خوب  سعی کنید  با مطمئن ترین  روش ممکن  بسوی آن بروید  یا از آن  دور شوید.

وقتی در محاصره ی سیل یا آتش ؛ بیماری  یا هر مورد خطر ناکی دیگر قرار گرفتید ....با آرامش و صبرو حوصله ( منظور از صبر  نه صبر ی که شما را سیل ببلعد  یا ...) تدبیری مثبت بیندیشید  تا خود را حفاظت کنید ..در اینجا   سخن بسیار است  که شما می توانید با داستان افرادی که در گیر مشکلات بوده  و با آرامش آنرا در کنترل در آورده و بر آن مسلط شده اند تجربه خود را افزایش دهید  

برخی از انسان ها  که صاحب تخصص و علمی هم که هستند ...متوجه نیستند  علمی را که امروز بر آن استوار  واز آن بهره می گیرند بعد از  هزاران  هزار بالا و پائین شدن  امروز به این مر حله رسیده  و در آینده  علم ثابت شده امروز ی هم  با  روش های  جدیدی و اصولی برتری  که هنوز انسان  به آن دست نیافته  رد  و یا  تکمیل خواهد شد ...پس  سماجت نورزید  که آنچه را از درون کتب  وبصورت  کلیشه در محفوظات خود نشاندید  غیر  غابل تغییر است ...آنچه در تجربه سی واندی ساله خود مشاهد کرده ام  متوجه شدم  گاهی  از یک تجربه  در وجود  یک فرد مسن و درو افتاده  می شود رمز وراز بساری از مشکلات  را دریافت و یا  درچه ای بسوی  یک حرکت  بزرگ کشود ( بشما توصیه می کنم  با غرور  محفوظات کلیشه ای  که خود  آنرا  تجربه  و یا تحقیق دقیق و عملی نکردید  به  مقابله  و ضدید ت  با کسی بر نخیزید ) اگر فکر می کنید برای  کاری راه حل  بهتری  می دانید  از دستورات  خرد انسانی بهره  گرفته  و به سبک  والای  معرفتی کاری  کنید  که حقیقت  روشن شود  و امور غیر حقیقی که کسی هنوز از آن  مطلع نشده  با روش تها جمی  ستیزه گری نکنید ...چه بسا در درون  خیلی مطالب به ظاهر غیر واقع و ساده  نکات برجسته ی باشد  که انسانیت  را  تعالی بخشد ...از مسیر تعصب  عبور نکنید و اگر مجبور  به عبور هستید  آستین  اندیشه  را بالا بزنید و با  توانمندی و هوشیاری  و ره جوئی  خردمندانه طوری عبور کنید که بسازید  نه بسائید

 نظر شما  بزرگوارا ن را به تحقیقات پرو فسور نصرت اله پزشکیان جلب می کنم ( حتما مطالعه کنید)

http://www.kanunmj.com/ausgaben/Kanun_8/pezeshkian_f.pdf

ما باید بدانیم سلامت روان ...جسم را سالم نگهمیدار  که در نهایت سلامت انسان سبب سلا مت

همه ی موجودات کره  زمین و پایداری زنجیره حیات در قالب اصولی و حقیقی می شود ...ولی اگر روان

و جسم  انسانها دستخوش نوسانات و نهدید های اساسی شود ( بدلیل دوری از خرد) تمام عناصر

به نابسامانی کشیده شده که سر انجام باعث نابودی هر آنچه هست  می شود. خرد گرا باشید نه

  خطا گرا!  بدانید زندگی مانند آهنربائی است که دوقطب دارد ( یک قطب منفی یک قطب مثبت)

کار ها و موارد منفی ( در قطب منفی) و کار ها و موارد مفید ( در قطب مثبت) ما باید به گونه ای منفی ها را  تنظیم  کنیم  تا در برابر مثبت ها ( کار های مفید ) ظاهر شوند ...در پشت لب های که بوسه عاشقانه ای را می سازد چند عامل هست که هر کدام در جای خود موارد منفی و مثبت را  زندانی دارد؟ در دستی که محبوبی را نواز ش می کند چند جزء منفی ( بظاهر) هست که می تواند مخرب باشد..ووو موفق باشید.

سلام به شما خوبان ومهر بانان

در روش زنبور درمانی  خندید ن  یکی  از ارکان اصلی شادی و موثر در کار درمان است  بدانید اگر  با کمی اندیشیدن
به این  بهترین شیوه  شادی بخش( خندیدن) توجه کا مل نموده و سعی کنید انرا همچون  امر تغذیه جدی بگیرید
می توانیدن  با خندیدن حتی بر گرسنگی و تشنگی غلبه کنید ...مسئله ی دیگر در امر خندیدن ...قلقلک است که
اگر این مورد را در رابطه  با همدیگر  با اصول صحیح انجام دهید ... دریچه  ی بزرگی از درمان را بروی خود گشوده
و منتظر فر مان های موثر و نشاط بخش سیستم عصبی خود و دیگران باشید...تقاضا دارم  کمی تمرین کنید تا
 متوجه گفتار من بشوید ...من در زنبور درمانی خنده را با بکار گیری اصولی متکی بر انجام  واکنش های  شرطی
چنان زیبا یافته ام که  اگر آن را درست بیابید شگفت زده خواهید شد...پس بخندید و بخندانید ( البته قالب  با ید
هم گام شادی باشد نه  تمسخر)..خنده در کلاف حیات بشر  حتی حیوانات و گیا هان ( در چهار چوب خاص خود)
در راس روحیه  قرار دارد و خود گاهی پیکر و  پوشش این راس محسوب می شود روزی نیم ساعت خنده  می
تواند چندین ساعت شما را از درد استرس و منفی اندیشی دور کند و اگر یک سال  هر روز ادامه دهید چندین
سال بی نیاز از دارو ودرمان می شوید ( البته به چهار راس کلاف حیات هم توجه داشته باشید)..مورد دیگر
انجام مالش  بعضی  نقاط  مثلا  معمولی ترین  محل (کف پا) سبس بر افروختگی  روحیه ی شما  و موثر واقع
شدن اعمال  مثبت  خواهد شد ...به دیگر نقاط بدن خود  هم  توجه  می توانید  کمک موثری  در امر بهبودی
خود بیابید(د ر زنبور درمانی ) شما  به اشکال گوناگونی  روبرو می شوید ..که حکایت  حقیقی درمان  بی نظیر
را  تجربه خواهید کرد ...شاد باشید


به  حیاتی ترین  اعضاء بدن خود  بنگرید در یک حجم  محدودی(فضای قفسه سینه)  چند عضو بسیار حساس  کنار هم قرار دارند ...هر کدام چند عمل مهم انجام میدهند ؟  در انجام این اعمال چگونه با هم در ارتباط  و هم آهنگی دارند ؟ و چگونه بدون اراده ما در این امور پیش می روند ؟  حال اراده مستقیم ما چه میزان  با آنها همسو است؟ درست که بیندیشیم و با محاسبه ساده ای متوجه می شویم که  روش های زندگی  ما انقدر پیچیدگی پیدا کرده است که اگر قدرت خارق العاده این اعضاء نبود و ما شبیه  یک ماشین بودیم  با ید سریع از کار باز می ماندیم ...( مثلا موتور اتومبیل شما اگر سوخت و یا روغن  ویا آبش حذف و یا تمام شود ...بلافا صله از کار باز می ماند)...در صورتی  اعضاء بدن انسان تا مدتی مقاومت و با هشدار های چون ( درد..و و) ما را متوجه ساخته و تحمل می کنند تا اقدام کنیم ..پس باید بدانیم  دردی  که امروز احساس می کنید مر بوط به همان لحظه نیست ( غالبا) بلکه  ما  بدلیل عدم توجه به  چهار راس کلاف حیات و  بالانس نبودن آنها در گذشته امروز دچار رنج بیماری کلی  شده  و یک یا چند عضو  از هم آهنگی خارج  و ما را افسرده و ناتوان کرده است ...و اولین درد سبب  خارج شدن تعادل روحی از محور اصلی شده و ا ز چند جهت در محاصره قرار گرفته ایم  .که لازم بود قبل از هر گونه  هشدار این چنینی ما  در میزان ( بالانس)  چهار بعد حیات دقت می کردیم ...
( درست تغذیه می کردیم-  به امر تنفس توجه و یژه می کردیم - با رفتار هایمان شادابی خود را بالا می بردیم-  واز کم تحرکی و عدم توجه به ورزش ِ اعضاء بدن خود را خموده نمی کردیم)...

پیشنهاد می کنم همانطورکه از ظاهر خود و دیگران عکس می گیرید و در قاب روی دیوار نصب می کنید ..سعی  کنید از اعضاء درونی بدن خود عکس های تهیه کنید و در محل های نصب  و هر چند گاهی به آنها توجه  و از خود درمورد سلامت آنها سوال کنید و ببینید کار های که می کنید همسو با سلامت  آنها است ( می توانید در تصاویر موجود امروزی  بصورت اشکار اطلاعات مفید ی از اعضاء بدست آورید که بعضا برای همه بسیار مفید و هشدار دهنده است)  چگونه از دیدن یک فیلم داستانی وووو  لذت می برید و می خواهید بدانید عاقبت کار به کجا می انجامد ...پس از درون بدن خود هم  فیلم  ببنید ..( حتما در آینده با دانش روز شما قادر خواهید شد از اعضاء خود به کمک تکنولژی احوال پرسی کنید و آن عضو به شما بگوید که قبل از بیماری و ناتوانی بفکر ش باشید )  هدف من از همه ی این موارد این است  که شما به امر تنفس بیشتر از تغذیه توجه کنید ...خود را از آلودگی های تنفسی ( دودها  محیطی ـ گرد وغبار ..ووو) دور  کنید چه بسا غذائی که می خو رید  تهیه ی آن به صلاح شما نباشد ( دود کارخانه تولید آن- مطبخ- اتومبیل - واز همه بدتر سیگار..) 
تصویری که در زیر می بنید کدام عضو است ...چرا چنین ..چرا؟
lung cancer


http://video.answers.com/


شما را دعوت به خواندن کتاب مفیدی  که
جناب مهندس سید مظاهر سید ی  ترجمه نموده اند می نمایم....  ایشان در جهت  ترویج
بهترین و زیبا ترین روش درمانی در قالب طب مکمل ( زنبور درمانی ) تلاش های ارزنده ای را
انجام مید هند ...باشد مورد رضای  حق  و تائید عملی  فر مایش الهی در سوره مبارک (نحل)
واقع گشته و سبب بیداری ما از خواب غفلت گردد...این کتاب مانند سایر کار های ایشان و جناب
دکتر چیت ساز اثبات  عملی فر مایش الهی بوده که در این مسیر بجد تا رسیدن به حقایق متعالی تر
ادامه  خواهند داد ...بنده به نوبه خود از زحمات ایشان  تشکر می نمایم..و  لازم است متذکر شوم
آنچه را نویسنده این کتاب مطرح فرموده اند ...بصورت گسترده و کاملتر را از سالها پیش به استناد
کلام الهی بنده بکار بسته و نتا یج شگرف آن را تجربه نموده ام و مواردی دیگر در این زمینه هست
که لازم است در عمل روزی  به همه ی آنهای که ناباورانه  به این روش درمانی نگاه می کنند از زبان
علم  و کشفیات آزمایشگاهی منتقل تا از سر در گریبانی بیرون آیند...
این زمان دیر نیست ...!
یک +1


ورزش  پیکر سلامت و تندرستی
http://www.iranseda.ir/FullaudioBook/?g=626024